Srećna porodica - fotografija godine

"Sve srećne porodice liče jedna na drugu..."

Ali porodica Columbus iz Ohaja je posebna jer nedavno je uvećana za šest članova.

Uživajte u njihovoj porodičnoj fotografiji :)

Slika preuzeta odavde